Nhà đầu tư Hãng phim truyện Việt Nam: Chưa rõ yêu cầu tính chi phí của bộ

2 tháng trước 83
Đại diện nhà đầu tư Hãng phim truyện Việt Nam nói chưa rõ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tính toán chi phí hợp lý, hợp lệ để hoàn trả tiền được thực hiện trên cơ sở thu hồi cổ phần hay thoái vốn trước hạn.
Xem toàn bộ bài viết