Nền tảng mở rộng Đà Lạt: Không gian xanh, văn hóa bản địa, di sản

2 tuần trước 25
Mở rộng Đà Lạt về hướng ngoại ô Cầu Đất và sáp nhập Lạc Dương là đầu bài quan trọng. Và mọi hướng giải quyết đều xác lập hình thành đô thị xanh rộng lớn, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng.
Xem toàn bộ bài viết