Hút khách quốc tế đến Việt Nam: ‘Phải suy nghĩ, các bạn có muốn khách Tây ba lô nữa không’

2 tháng trước 83
Ở thời điểm khách quốc tế đến Việt Nam còn rất hạn chế sau dịch COVID-19 như hiện nay thì nhằm vào mục tiêu số lượng khách quốc tế cũng đã khó khăn, nhưng Việt Nam có nên tiếp tục hút Tây ba lô, phát triển du lịch giá rẻ?
Xem toàn bộ bài viết