Tạo kế hoạch tài chính như thế nào

Bất cứ ai đến với thị trường đầu tư tài chính cũng đều muốn kiếm được tiền, tạo lợi nhuận cá nhân ổn định như trong số những người tham gia vào môi trường đầu tư đầy thách thức này có cơ hội kiếm được thật nhiều tiền và thành công. Điều này không ai nói trước được, có nhiều người thất bại mãi mà vẫn chưa thể nào tiến bộ nhưng cũng có những người sau một thời gian đã trở nên thành công. Tại sao  họ có thể thành công được như vậy, chắc chắn ai cũng đều muốn được biết được, bí quyết nào giúp họ thành công? Đó chính là kế hoạch tài chính.

tạo kế hoạch tài chính như thế nào

Làm thế nào để có thể tạo một kế hoạch tài chính?

Kế hoạch tài chính giúp cho doanh nhân có thể xác định nơi bạn sẽ đi với tiền của bạn. Một phần cảm hứng, những kế hoạch này có thể giúp bạn tạo ra một chiến lược để có thể thanh toán tất cả các khoản nợ của bạn trong khi tiết kiệm cho một ngôi nhà mới cùng một lúc. Khi xây dựng kế hoạch tài chính của bạn, hãy làm theo 3 bước cơ bản sau:

Bước 1: Hãy xác định nơi mà bạn sẽ đầu tư vào.

Những mục tiêu này sẽ trở thành động lực đằng sau kế hoạch tài chính tổng thể của bạn. Danh sách của bạn nên bao gồm các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của bạn và nó phải thực tế và cụ thể. Mục tiêu ngắn hạn trong vòng một năm, trong khi các mục tiêu trung hạn là từ hai đến năm năm và mục tiêu dài hạn cao hơn năm năm kể từ ngày hôm nay. Ví dụ: nếu mục tiêu trung hạn của bạn là mua một chiếc xe mới trong vòng ba năm tới, hãy nghiên cứu chiếc xe mà bạn quan tâm và chi phí là bao nhiêu. Mục tiêu của bạn có thể dựa trên số tiền bạn cần cho một khoản thanh toán xuống hoặc có thể trả tiền cho chiếc xe đầy đủ bằng tiền mặt. Sau đó xác định ngày mua mục tiêu của bạn.

Bước 2: Xây dựng các mốc quan trọng.

Tạo ‘chiến thắng nhỏ’ theo cách thúc đẩy bạn gắn bó với kế hoạch tài chính của bạn và củng cố tiến bộ bạn đang thực hiện. Những chiến thắng nhỏ này trở thành những mốc quan trọng của kế hoạch tài chính của bạn. Ví dụ: nếu một trong số các mục tiêu của bạn là thanh toán hết nợ bạn đã tích lũy được trên hai thẻ tín dụng trong vòng năm năm tới, một trong những cột mốc của bạn có thể là trả hết thẻ tín dụng với mức lãi suất cao nhất trong vòng hai năm và Một với lãi suất thấp hơn vào cuối giai đoạn năm năm đó. Với kế hoạch này tại chỗ, bạn sẽ có một mục tiêu xung quanh mà thẻ tín dụng để trả tiền đầu tiên. Với việc thanh toán hết thẻ tín dụng đầu tiên, đây có thể là một chiến thắng nhỏ mà sau đó có thể trao quyền và giữ cho bạn động cơ để trả thẻ xuống thứ hai.

Bước 3: Đặt mục tiêu hàng tháng của bạn.

Một khi bạn biết bạn cần tiết kiệm bao nhiêu và phải mất bao nhiêu thời gian, bạn có thể đặt mục tiêu tiết kiệm hàng tháng. Sau đó, bạn có thể thấy mục tiêu đó phù hợp với ngân sách của bạn. Nếu bạn thấy rằng bạn không thể tiết kiệm được nhiều như mục tiêu của bạn yêu cầu, hãy xem chi tiêu của bạn và xem có những nơi bạn có thể thực hiện các điều chỉnh hay không. Nếu điều đó không khả thi, bạn có thể cần thêm thời gian vào ngày hoàn thành kế hoạch tài chính của mình, thay đổi ưu tiên của mình hoặc tìm cách để tăng tiền trong gia đình.

Tạo kế hoạch tài chính của bạn mất một khoảng thời gian đầu tư đáng kể ở lần đầu tiên, nhưng ghi lại các mục tiêu của bạn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc về lâu dài. Với một kế hoạch phù hợp, bạn có thể đặt ra các cột mốc kinh doanh tài chính và kỷ niệm những thành tựu sẽ giữ cho tài chính của bạn lành mạnh ngày hôm nay và trong nhiều năm tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *