Tại sao cần chiến lược tài chính

Phát triển chiến lược tài chính của bạn là cách giúp bạn thành công hơn trong quá trình tham gia làm giàu. Nhiều người tuy họ có vốn nhưng tại sao họ vẫn chưa thể thành công. Đó cũng có phần bởi chiến lược đầu tư của họ chưa có, họ chưa lên cho mình một kế hoạch rõ ràng trước khi tham gia bất kỳ cuộc giao dịch nào. Vậy nên điều cần thiết mà chúng tôi muốn nhắn tới các nhà đầu tư tài chính là lên chiến lược cho tương lai của bạn.

Chiến lược tài chính - Yếu tố tạo sự thành công
Chiến lược tài chính – Yếu tố tạo sự thành công

Tại sao chúng ta cần đến một chiến lược tài chính?

Nếu như bạn hay một tổ chức quản lý thu nhập từ một nguồn tài chính và tài chính khác nhau (từ các khoản góp, trợ cấp, hợp đồng, thu nhập từ kinh doanh). Một chiến lược tài chính có thể giúp cho các nhà đầu tư thiết lập các mục tiêu và làm cho nó dễ dàng hơn cho chúng ta có thể làm việc cho một sự đa dạng và thu nhập ổn định hơn.  Điều này phải đặt ra:

– Tình hình tài chính hiện tại của bạn.

– Những gì bạn cần tài trợ cho.

– Mục tiêu mà bạn tài trợ và cách thức những điều này liên quan đến nhiệm vụ của bạn.

– Thu nhập của bạn có mục đích  cho 3 đến 5 năm tới, bao gồm cả mức thu nhập lý tưởng của bạn trong 3 đến 5 năm tới, ví dụ như  tỷ lệ phần trăm thu nhập của bạn sẽ đến từ mỗi nguồn thu nhập.

– Nơi bạn tin rang nó sẽ tăng hay giảm thu nhập. Ví dụ như chúng ta muốn tăng thu nhập thương mại của chúng tôi thêm 25 phần trăm trong 3 năm tới”

– Mối quan hệ tài trợ quan trọng của bạn.

– Bất kỳ mối quan hệ mới nào sẽ là cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn.

– Bất kỳ nguồn nào mà bạn cần đến để đạt được các mục tiêu tài chính ( về kiến thức, kỹ năng, mạng lưới, thiết bị, thông tin …)

– Một sự phân tích các rủi ro chính và rào cản đối với việc tài trợ.

– Chính sách dự trữ của bạn: làm thế nào bạn sẽ cân bằng chi tiêu và tiết kiệm.

Chiến lược tài chính của bạn phải làm là một phần của có thể thúc đẩy thành công và hiệu quả hơn trong mỗi cuộc giao dịch tài chính. Cần phải rõ ràng các mục tiêu tài chính của bạn phù hợp với sứ mệnh của bạn và chiến lược bao quát. Hãy cẩn thận không theo đuổi quỹ tài trợ mà sẽ đưa bạn quá xa nhiệm vụ của bạn. Công cụ ma trận nhiệm vụ của chúng tôi có thể giúp bạn lên kế hoạch cho việc này.

Làm thế nào để phù hợp với chiến lược tài chính của chúng ta.

Nếu bạn muốn tăng thu nhập bạn nhận được từ một nguồn cụ thể, một chiến lược tài chính có thể giúp bạn phân bổ các nguồn lực thích hợp để đạt được các mục tiêu tài chính của bạn.

Ví dụ, nếu bạn muốn phát triển một chương trình tài trợ mới, bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn có nhân viên hoặc tình nguyện viên có thể giúp xây dựng mối quan hệ với các nhà tài trợ. Điều này có thể tốn rất nhiều thời gian, và đòi hỏi kỹ năng tiếp thị và giao tiếp. Có nghĩa là bạn sẽ không có khả năng phát triển các nguồn tài trợ khác cùng một lúc. Một chiến lược cho nhà tài trợ mới có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển dụng, vận hành, tiếp thị và báo cáo tác động của bạn, vì vậy bạn cần phải chứng minh điều này trong kế hoạch kinh doanh của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *