Phân tích kinh doanh tài chính

Tham gia kinh doanh tài chính là cách kiếm tiền, tạo thu nhập cá nhân tuyệt vời. Tài chính mô tả việc bạn quản lý, sáng tạo và nghiên cứu về tiền tệ, ngân hàng, tín dụng, tài sản và cả những nợ nần tạo thành một hệ thống kinh doanh tài chinh, cũng giống như việc bạn nghiên cứu về các công cụ tài chính đó. Một số người thích chia thành 3 loại khác nhau như là tài chính công, tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân. CŨng có một khu vực mới nổi lên về tài chính đó là tài chính xã hội. Ngoài việc chúng ta nghiên cứu về kinh doanh tài chính nhằm mục đích tìm hiểu về khía cạnh con người của khoa học được đánh giá cao đối với toán học.

phân tích kinh doanh tài chính

Phân tích kinh doanh tài chính

Phân tích kinh doanh tài chính công bao gồm các hệ thống thuế, chi tiêu của chính phủ, thủ tục ngân sách, chính sách và công cụ ổn định, các vấn đề về nợ và các mối quan tâm khác của chính phủ. Tài chính doanh nghiệp bao gồm việc quản lý tài sản, nợ nần, doanh thu và nợ cho doanh nghiệp. Tài chính cá nhân xác định tất cả các quyết định tài chính và hoạt động của một cá nhân hoặc hộ gia đình, bao gồm lập ngân sách , bảo hiểm , lập kế hoạch thế chấp , tiết kiệm và lập kế hoạch nghỉ hưu .

Phân tích kinh doanh tài chính công

Chính phủ liên bang giúp ngăn chặn sự thất bại của thị trường bằng cách giám sát phân bổ nguồn lực, phân phối thu nhập và ổn định nền kinh tế. Ngân sách thường xuyên cho các chương trình này được đảm bảo chủ yếu thông qua thuế . Vay từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm và các chính phủ khác và thu lợi từ các công ty của nó cũng giúp tài trợ cho chính phủ liên bang. Chính quyền tiểu bang và địa phương cũng nhận được tài trợ và viện trợ từ chính phủ liên bang. Ngoài ra, người sử dụng phí từ cảng, dịch vụ sân bay và các cơ sở khác; Tiền phạt do vi phạm pháp luật; Doanh thu từ giấy phép và phí, chẳng hạn như lái xe; Và việc bán chứng khoán và trái phiếu chính phủ cũng là nguồn kinh doanh tài chính công.

Tài chính doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có được tài chính thông qua nhiều phương tiện khác nhau, từ đầu tư vốn cổ phần đến các thỏa thuận tín dụng. Một công ty có thể vay tiền từ một ngân hàng, hoặc sắp xếp cho một dòng tín dụng . Nắm bắt và quản lý nợ một cách hợp lý có thể giúp một công ty mở rộng và cuối cùng trở nên có lợi hơn.

Khởi nghiệp có thể nhận vốn từ các nhà đầu tư thiên thần hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm để đổi lấy phần sở hữu. Nếu một công ty phát triển mạnh và quyết định ra công chúng, nó sẽ phát hành cổ phiếu trên thị trường kinh doanh tài chính; Những đợt chào bán công khai ban đầu ( IPO ) mang lại một dòng tiền lớn vào một công ty. Các công ty được thành lập có thể bán thêm cổ phiếu, hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để gây quỹ. Các doanh nghiệp có thể mua cổ phiếu trả cổ tức , trái phiếu blue-chip hoặc chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn ; Họ thậm chí có thể mua các công ty khác trong một nỗ lực để tăng doanh thu.

Tài chính cá nhân

Kế hoạch kinh doanh tài chính cá nhân nói chung bao gồm việc phân tích tình hình tài chính hiện tại của một cá nhân hoặc một gia đình, dự đoán các nhu cầu ngắn hạn và dài hạn và thực hiện một kế hoạch để hoàn thành những nhu cầu đó trong những ràng buộc tài chính cá nhân. Kinh doanh tài chính cá nhân là một hoạt động rất cá nhân phụ thuộc phần lớn vào thu nhập, yêu cầu sinh hoạt và mục đích cá nhân và mong muốn.

Các vấn đề về kinh doanh tài chính cá nhân này bao gồm, nhưng không giới hạn, mua các sản phẩm tài chính vì lý do cá nhân, như thẻ tín dụng, cuộc sống, sức khoẻ và bảo hiểm nhà, thế chấp và các sản phẩm nghỉ hưu. Dịch vụ ngân hàng cá nhân cũng được coi là một phần của tài chính cá nhân, bao gồm các tài khoản kiểm tra và tiết kiệm , cùng với kế hoạch IRA và 401 (k) .

Trong số các khía cạnh quan trọng nhất của kinh doanh tài chính cá nhân là:

  • Đánh giá tình hình tài chính hiện tại của bạn: dự kiến dòng tiền mặt , tiết kiệm hiện tại, v.v.
  • Mua bảo hiểm để tránh nguy cơ và đảm bảo rằng tình trạng vật liệu của bạn được an toàn
  • Tính và nộp thuế
  • Tiết kiệm và đầu tư
  • Kế hoạch nghỉ hưu

Là một lĩnh vực chuyên ngành, kinh doanh tài chính cá nhân là một sự phát triển khá gần đây, mặc dù các hình thức của nó đã được giảng dạy trong các trường đại học và trường học như là “kinh tế gia đình” hoặc “kinh tế tiêu dùng” kể từ đầu thế kỷ 20. Trường này ban đầu không được các nhà kinh tế nam coi trọng, vì “kinh tế gia đình” dường như là mục tiêu của các bà nội trợ. Tuy nhiên, gần đây các nhà kinh tế đã nhiều lần nhấn mạnh đến nền giáo dục phổ biến trong các vấn đề về tài chính cá nhân như là một phần không thể tách rời trong thành quả vĩ mô của nền kinh tế quốc gia.

Tài chính xã hội

Tài chính xã hội nói chung là đầu tư vào các doanh nghiệp xã hội bao gồm các tổ chức từ thiện và một số hợp tác xã. Thay vì một khoản quyên góp hoàn toàn, các khoản đầu tư này có hình thức vốn cổ phần hoặc tài trợ nợ, trong đó nhà đầu tư tìm kiếm cả phần thưởng tài chính cũng như lợi ích xã hội. Các hình thức kinh doanh tài chính xã hội hiện đại cũng có thể bao gồm một số phân đoạn tài chính vi mô, đặc biệt là cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân ở các nước kém phát triển để cho phép các doanh nghiệp phát triển. Các nhà cho vay hy vọng kiếm được lợi tức từ khoản vay, ngoài việc giúp cải thiện mức sống của các cá nhân và để hưởng lợi cho xã hội và nền kinh tế địa phương.

Trái phiếu tác động xã hội (còn được gọi là Trái phiếu Trả cho Trái phiếu Thành công hay trái phiếu xã hội) là một loại công cụ cụ thể hoạt động như một hợp đồng với khu vực công hoặc chính quyền địa phương. Việc hoàn trả và hoàn vốn đầu tư phụ thuộc vào sự thành công và kết quả xã hội nhất định.

Một số nhà đầu tư nhất định có thể vượt trội hơn thị trường tài chính rộng lớn hơn trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là tập đoàn Warren Buffett nổi tiếng, người mà thời điểm viết bài này là cá nhân giàu thứ hai ở Mỹ, sự giàu có của ông chủ yếu được xây dựng từ đầu tư cổ phần dài hạn. Sự bất ngờ kéo dài của một số ít nhà đầu tư như Buffett nợ nhiều để làm mất uy tín của EMH, khiến một số người tin rằng để trở thành một nhà kinh doanh tài chính thành công, cần phải hiểu được cả nền khoa học đằng sau những cú sốc và nghệ thuật đằng sau việc chọn cổ phiếu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *