Phân bố tài sản kinh doanh tài chính

Kinh doanh tài chính trên thị trường nhiều dao động là điều mà mọi người có thể kiếm được lợi nhuận hấp dẫn, nhất là những thời điểm thị trường liên tục dao động với những mức cao bất thường, nhiều doanh nhân đang bắt đầu kinh doanh trên thị trường tài chính này tự hỏi rằng liệu có khi nào sự suy thoái của thị trường sẽ xảy ra không? Và liệu lúc đó mình sẽ phải làm những gì khi giá bắt đầu có xu hướng giảm. Điều mà chúng ta cần phải hiểu đó là sự suy thoái kinh tế cho dù đó là một sự điều chỉnh ngắn hạn hay là chịu đựng dài hạn đi chăng nữa cũng sẽ xảy ra ở một số thời điểm, tuy là khó khăn, nếu không phải là không thể lường trước và thời gian suy thoái, có một số bước mà các nhà kinh doanh tài chính có thể tự chuẩn bị và bảo vệ chính bản thân.

Phân bố tài sản kinh doanh tài chính

Phân bố tài sản kinh doanh tài chính.

Đây là một trong những yếu tố có thể quyết định thành công trong quá trình kinh doanh tài chính của bạn giữa các loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, chứng khoán, ngoại tệ, vàng, … Chiến lược này tốt nhất phụ thuộc vào mục đích của nhà kinh doanh tài chính cá nhân, khung thời gian, khả năng chịu đựng rủi ro và các yếu tố cần thiết khác. Là nhà đầu tư đang tìm kiếm một chiến lược dài hạn hay ngắn hạn? Độ tuổi của nhà đầu tư là bao nhiêu? Nhà đầu tư cảm thấy thế nào về việc nhận thêm rủi ro về lợi tức tiềm năng cao hơn?

Nói chung, một nhà kinh doanh tài chính trẻ tuổi có thể lựa chọn phân bổ nguồn lực của mình cho các khoản đầu tư có rủi ro cao hơn như cổ phiếu, bởi vì nhà đầu tư có nhiều thời gian hơn để bù đắp những khoản lỗ ngắn hạn. Một nhà kinh doanh lớn tuổi, gần đến tuổi nghỉ hưu hơn, có thể muốn đầu tư vào những khoản đầu tư ít rủi ro hơn như trái phiếu và các khoản tương đương tiền.

Đa dạng hóa kinh doanh tài chính.

Sự đa dạng hóa  giúp các nhà kinh doanh tài chính quản lý rủi ro không có hệ thống bằng cách sử dụng nhiều khoản đầu tư khác nhau trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Trung bình, danh mục đầu tư bao gồm các loại hình kinh doanh tài chính khác nhau có thể mang lại lợi nhuận cao hơn trong khi có khả năng khiến nhà đầu tư có nguy cơ thấp hơn. Kỹ thuật quản lý rủi ro này sử dụng các chứng khoán không tương quan hoàn toàn để bù đắp cho hiệu quả tiêu cực tiềm ẩn của một số chứng khoán với tiềm năng tích cực của người khác. Trên thực tế, một nhà đầu tư có thể muốn chọn từ 20 đến 30 chứng khoán cho danh mục đầu tư của mình trong các lĩnh vực không liên quan. Nếu một ngành rơi vào suy thoái, và giá chứng khoán trong khu vực đó sẽ giảm, đầu tư vào các ngành khác có thể được bảo vệ khỏi sự sụt giảm giá, bởi vì các khoản đầu tư không hoàn toàn tương quan.

Chi phí kinh doanh tài chính trung bình

Do không thể có thời gian trên thị trường nên việc tính trung bình bằng đô la là một kỹ thuật đầu tư có thể làm giảm chi phí trung bình của việc đầu tư vào an ninh theo thời gian. Kỹ thuật này liên quan đến việc đầu tư một khoản tiền đồng trong một khoản bảo đảm trên cơ sở thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá chứng khoán dao động trong khoảng năm 25, 27, 24, 28 và 26 đô la Mỹ trong năm tháng, nhà đầu tư tiếp tục mua 100 đô la mỗi tháng. Vào cuối năm tháng, nhà đầu tư đã đầu tư 500 đô la và tích lũy 19,29 cổ phiếu của chứng khoán với chi phí trung bình mỗi cổ phần là 25,92 đô la. Mức này thấp hơn mức trung bình của chi phí nếu nhà đầu tư mua bảo mật trong hai tháng (27 đô la), bốn tháng (28 đô la) và năm (26 đô la). Nhà kinh doanh tài chính sẽ phải trả một khoản chi phí thấp hơn nếu mua bảo mật trong một tháng một (25 đô la) và ba (24 đô la), nhưng vì nhà kinh doanh không thể có thời gian thị trường nên việc giảm giá thành trung bình có thể là một chiến lược hữu ích trong tiềm năng Giảm giá bình quân trên mỗi cổ phiếu.

Đừng hoảng sợ khi thị trường sụt giảm

Các nhà kinh doanh tài chính không muốn thấy giá cả trong chứng khoán hoặc quỹ giảm. Nếu một khoản đầu tư không hiệu quả, phản ứng đầu tiên của nhà đầu tư có thể là để thoát ra và chuyển sang một thứ gì đó với lợi nhuận tốt hơn vào lúc này. Một lỗ hổng tiềm ẩn đối với hành vi này là nhà kinh doanh tài chính có thể rút tiền sớm từ một khoản đầu tư có tiềm năng dài hạn và mua một khoản đầu tư đã đạt được những lợi ích đáng kể trong ngắn hạn.

Câu nói cũ “Mua thấp, bán cao” có thể khó thực hiện trong thực tế, nhưng đó là một lời nhắc nhở tốt về những cạm bẫy tiềm ẩn khi nhà đầu tư đuổi theo lợi nhuận. Sử dụng trung bình chi phí bằng đô la không đảm bảo lợi nhuận và không bảo vệ chống mất mát trong một thị trường đang suy giảm. Đồng thời, sử dụng phương pháp đầu tư tài chính này bao gồm việc đầu tư chứng khoán không ngừng bất kể mức biến động của giá chứng khoán. Vì vậy, một nhà đầu tư nên xem xét khả năng tài chính của mình để tiếp tục mua qua các thời kỳ ở mức giá thấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *