Nhà phân tích tài chính

Trong lĩnh vực tài chính hiện đại thì dịch vụ có thể tạo cho ta lợi nhuận hấp dẫn và đồng thời cũng trở thành một trào lưu của những doanh nhân. Đặc biệt là trở thành một nhà phân tích tài chính, họ có thể làm việc cả ở cấp cơ sở và cả nâng cao trong một công ty. Tại ngành dịch vụ đầu tư tài chính này có tính cạnh tranh cao và có thể trở nên khó khăn khi chúng ta bước vào lĩnh vực phân tích, nhưng có một vài chuẩn bị để bạn có thể thực hiện để xác định vị trí của mình cho sự nghiệp này. Nếu bạn quan tâm đến sự nghiệp như là một nhà phân tích tài chính, hãy đọc để có thể tìm ra những gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho công việc.

nhà phân tích tài chính

Nhà phân tích tài chính là gì?

Một nhà phân tích tài chính nghiên cứu các điều kiện kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô cùng với các nguyên tắc cơ bản của công ty để đưa ra đề xuất kinh doanh, ngành và ngành. Họ cũng thường đề nghị một hành động, chẳng hạn như để mua hoặc bán cổ phiếu của công ty dựa trên sức mạnh hiện tại và dự đoán của nó. Một nhà phân tích phải nhận thức được sự phát triển hiện tại trong lĩnh vực mà họ chuyên môn cũng như trong việc chuẩn bị các mô hình tài chính để dự đoán các điều kiện kinh tế trong tương lai cho bất kỳ số biến nào.

Bối cảnh của các nhà phân tích tài chính

Nếu bạn vẫn là sinh viên đại học đang xem xét nghề nghiệp của một nhà phân tích tài chính, tốt nhất bạn nên theo học các môn kinh doanh, kinh tế, kế toán và toán. Các chuyên ngành khác được đánh giá là tốt bao gồm khoa học máy tính, sinh học, vật lý và thậm chí kỹ thuật. Nhiều chuyên gia phân tích được thuê bởi các công ty có nguồn gốc này, trong khi các sinh viên tốt nghiệp MBA thường được thuê làm các nhà phân tích cao cấp ngay trong trường kinh doanh.

Mặc dù bài kiểm tra CFA rất kỹ thuật, các bài kiểm tra Series 7 và 63 là những cách khác để chứng minh sự quen thuộc cơ bản với các điều khoản đầu tư và thực tiễn kế toán. Nếu bạn nhìn vào một bài kiểm tra CFA mẫu và có vẻ như áp đảo, bắt đầu luyện tập cho kỳ thi Lớp 7 và kỳ 63 và sau đó làm theo cách của bạn lên kỳ thi CFA hoặc bắt đầu phỏng vấn các vị trí phân tích viên cấp hai sau khi vượt qua các kỳ thi của Series hoặc một trong những Các kỳ thi khác được đánh giá cao bởi ngành công nghiệp dịch vụ tài chính. Nhiều tổ chức cũng có chương trình đào tạo cho những ứng cử viên có triển vọng trong lĩnh vực này.

Các loại vị trí nhà phân tích tài chính

Các nhà phân tích tài chính có xu hướng chuyên môn dựa trên loại hình tổ chức mà họ làm việc. Các nhà phân tích được thuê bởi các ngân hàng, các công ty đầu tư mua và bán, các công ty bảo hiểm và các ngân hàng đầu tư. Trong số các chuyên ngành này, 3 nhà phân tích chính là những chuyên gia làm việc cho các công ty đầu tư “bán”, những người làm việc cho các công ty đầu tư “mua-bán” và những người làm việc cho các ngân hàng đầu tư.

Ở một công ty bán, các nhà phân tích tài chính đánh giá và so sánh chất lượng chứng khoán trong một ngành hoặc ngành nhất định. Dựa trên phân tích này, các nhà phân tích sau đó lập báo cáo với những khuyến nghị nhất định như: mua, bán, mua mạnh, bán mạnh hoặc giữ. Những khuyến nghị này mang lại rất nhiều trọng lượng trong ngành công nghiệp đầu tư bao gồm các nhà phân tích tài chính làm việc trong các công ty mua-bán. Ngay cả trong những chuyên ngành này, còn có những chuyên ngành phụ như các nhà phân tích chuyên về chứng khoán và những chuyên gia phân tích các công cụ thu nhập cố định. Nhiều nhà phân tích cũng chuyên sâu hơn nữa trong một ngành hoặc ngành cụ thể. Một nhà phân tích có thể chuyên về năng lượng hay công nghệ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích tài chính trong các công ty ngân hàng đầu tư khác với các nhà phân tích trong các công ty mua và bán do họ thường đóng một vai trò trong việc xác định những thỏa thuận nhất định có khả thi hay không dựa trên các nguyên tắc cơ bản của các công ty tham gia vào hợp đồng. Các nhà phân tích tài chính đánh giá các điều kiện tài chính hiện tại cũng như dựa nhiều vào việc lập mô hình và dự báo để đưa ra các kiến nghị cho các đối tác cao cấp về việc liệu một vụ sáp nhập nào đó có phù hợp với khách hàng của ngân hàng đó hay liệu một khách hàng khác của ngân hàng đầu tư nên đầu tư mạo hiểm vào Công ty.

Những điều cần biết khi làm việc

Các nhà phân tích tài chính cần phải thận trọng về việc thu thập thông tin về kinh tế vĩ mô cũng như thông tin về các công ty cụ thể và nền kinh tế vi mô cơ bản trong bảng cân đối kế toán của họ. Để giữ vững thông tin tài chính, các nhà phân tích sẽ cần phải đọc rất nhiều về thời gian của mình. Là một nhà phân tích cũng thường có xu hướng tham gia vào một số lượng đáng kể đi du lịch. Một số nhà phân tích du lịch đến các công ty để có được một cái nhìn đầu tiên về hoạt động của công ty ở cấp độ mặt đất. Các nhà phân tích cũng thường xuyên tham dự các hội nghị với các đồng nghiệp có cùng chuyên môn như họ.

Khi ở trong văn phòng, các nhà phân tích học cách thông thạo các bảng tính, cơ sở dữ liệu quan hệ và các gói thống kê và đồ họa để phát triển các khuyến nghị cho ban quản lý cấp cao và phát triển các bài trình bày và báo cáo tài chính chi tiết. Các nhà phân tích cũng giải thích các giao dịch tài chính và phải xác minh các tài liệu để tuân thủ các quy định của chính phủ.

Mẹo để thành công

Các nhà phân tích thành công nhất là những người phát triển khả năng sử dụng bảng tính, cơ sở dữ liệu và tìm hiểu các ứng dụng phần mềm khác. Tuy nhiên, các nhà phân tích cao cấp thành công nhất là những người không chỉ bỏ ra nhiều giờ đồng hồ mà còn phát triển mối quan hệ giữa các cá nhân với cấp trên và cố vấn các nhà phân tích khác. Các nhà phân tích được khuyến khích cũng học để phát triển kỹ năng giao tiếp và nhân sự bằng cách thuyết trình bằng văn bản và thuyết trình miệng gây ấn tượng với quản lý cấp cao.

Dòng dưới cùng

Một sự nghiệp như là một nhà phân tích tài chính đòi hỏi phải chuẩn bị và làm việc chăm chỉ. Nó cũng có tiềm năng cung cấp không chỉ là phần thưởng tài chính, mà còn là sự hài lòng chân thành đến từ việc là một phần không thể tách rời của bối cảnh kinh doanh tài chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *