Học để kinh doanh đầu tư chứng khoán

Về vấn đề đầu tư chứng khoán này thì chúng tôi hầu như đã nói khá nhiều rằng có rất nhiều cách để ta có thể giao dịch trong thị trường này đó là thực hiện mua và bán. Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng điều quan trọng là bạn phải biết phân tích các biểu đồ để xác định xem bạn có thiên vị gì hay không; kinh doanh dài hạn, ngắn hạn hay thậm chí ở ngoài. Đôi khi thị trường quá choppy để thực hiện thương mại để ở bên lề là tốt  nhất mà bạn có thể làm. Chúng tôi cũng đề cập rằng tâm lý trong kinh doanh chứng khoán cũng đóng một vai trò rất lớn trong kinh doanh của bạn. Nếu không có một tư duy đúng đắn, bạn có nhiều khả năng bị thất bại như những nhà đầu tư chứng khoán.

học để kinh doanh đầu tư chứng khoán

Một ví dụ tốt là nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc tham lam hơn bạn có thể dễ dàng bắt đầu kinh doanh với vị trí quá lớn và sau đó khi bạn đánh một thương mại thua lỗ không thể đối phó với sự mất mát. Nhưng chúng ta có thể hiểu nó hơn nữa bằng cách nói rằng có nhiều thứ để giáo dục thị trường đầu tư chứng khoán hơn là chỉ học cách phân tích các biểu đồ và kiểm soát cảm xúc của bạn.

Học để cấu trúc giao dịch của bạn nên trở thành một phần lớn của thị trường đầu tư chứng khoán của bạn Giáo dục

Khi bạn bắt đầu học về đầu tư chứng khoán, bạn đang tiếp xúc với nhiều điều mới mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến trước đây. Những điều này có thể là quản lý tiền bạc, rủi ro / phần thưởng, dừng lại, bộ lọc và như vậy. Trên hết tất cả những gì bạn cũng được tiếp xúc với nhiều chỉ số khác nhau và các mẫu biểu đồ. Sau khi bạn tìm hiểu về họ, bạn cần phải kết hợp kế hoạch kinh doanh của bạn. Bạn nghĩ rằng bạn đã gần như hoàn thành với giáo dục thị trường đầu tư chứng khoán bởi vì bạn đã học được rất nhiều và đun sôi nó xuống đến vài chỉ số và / hoặc các mẫu biểu mà bạn muốn sử dụng. Nhưng điều này không thể được xa hơn từ sự thật. Bạn đang thiếu một phần lớn và đó là cơ cấu kinh doanh của bạn. Điều này được chia thành 2 đối tượng quan trọng không kém, kế hoạch đầu tư chứng khoán và lưu giữ hồ sơ.

Bằng cách viết một kế hoạch đầu tư chứng khoán chi tiết bạn đang giúp đỡ mình rất nhiều như kế hoạch kinh doanh này sẽ hỗ trợ bạn và cung cấp cho bạn một cấu trúc rất cần thiết trong kinh doanh. Nó sẽ cho bạn biết khi bạn có thể thương mại, bao nhiêu bạn được phép rủi ro, khi để có lợi nhuận ra khỏi tài khoản, làm thế nào để theo dõi vị trí của bạn và như vậy. Bạn cần phải quyết định tất cả những điều này trước khi bắt đầu kinh doanh bởi vì khi nào bạn bắt đầu kinh doanh, bạn sẽ có rất nhiều để giải quyết. Bạn không thể ngần ngại hoặc tự đặt câu hỏi. Một kế hoạch đầu tư chứng khoán sẽ không chỉ hướng dẫn bạn mà còn cung cấp cho bạn kỷ luật để chỉ thương mại với hệ thống mà bạn đã dành rất lâu thiết kế.

Giữ hồ sơ sẽ tiếp tục giáo dục bạn

Đáng buồn là một khu vực mà nhiều nhà đầu tư chứng khoán không cố gắng hết sức để giữ một nhật ký giao dịch. Bạn có thể học hỏi rất nhiều bằng cách đi qua bạn nghề kinh doanh cũ. Không chỉ những người chiến thắng mà còn cả những người thua cuộc. Tại sao bạn lại bị dừng lại? Tại sao bạn không đạt được mục tiêu lợi nhuận đầy đủ? Một tạp chí chi tiết tốt có thể dạy cho bạn rất nhiều vì vậy hãy chắc chắn bạn ghi lại suy nghĩ của bạn về thương mại và chụp màn hình của biểu đồ. Thêm chú thích vào biểu đồ. Sử dụng tính năng được xây dựng trong Mac OSX để chụp màn hình hoặc sử dụng miễn phí Jing cho Windows. Evernote thật tuyệt vời để lưu giữ một tạp chí với khả năng “gắn thẻ” giao dịch của bạn để bạn có thể dễ dàng lọc và sắp xếp các giao dịch khác nhau mà bạn đã thực hiện trong thị trường chứng khoán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *