Google cho biết lượt tìm kiếm Bitcoin trên Internet đã giảm mức kỷ lục lên đến 80%

Theo nghiên cứu từ Google, tìm kiếm trên web cho từ Bitcoin đã giảm 80% kể từ đầu năm 2018, giảm một nữa chỉ trong bốn tháng qua theo NNCB đưa tin ngày 05 tháng 06.

Google cho biết lượt tìm kiếm Bitcoin trên internet giảm đến 80%.

Đồng sáng lập của Datatrek Research và nhà phân tích Bitcoin street là George Colas, trích lời dẫn của NNCB, liên kết sự giảm sút trong tìm kiếm trên web với mức giá của Bitcoin  đã giảm tương tự khoảng 60% năm nay.

Trong một email cho khách hàng của mình, colas nói thêm rằng cần một câu chuyện mới để tái lập sự chú ý toàn cầu.

Google phân tích các giai đoạn phổ biến khác nhau của một số tìm kiếm trên web nhất định. Giá trị 100 được lấy làm mức độ phổ biến cao nhất cho một cụm từ tìm kiếm cụ thể. Vào đầu tháng giêng, mức phổ biến của Bitcoin là 39, giảm xuống mức thấp nhất là 8 vào đầu tháng bảy.

Colas cũng đề cập đến số lượng ví Bitcoin mới được giảm dần, so sánh thời gian hiện tại với quý cuối cùng của năm 2017, khi giá bitcoin gần 25.000 đô la.

Sự tăng trưởng về số lượng ví mới năm 2018 cho đến nay chỉ là 3,9 %, trong khi vào cuối năm 2017 nó tăng 7,4% hàng tháng. Tốc độ tăng trưởng của ví Bitcoin cần phải là 7%/ tháng để thấy sự tăng giá có liên kết theo colas két luận.

Cũng theo google các tiền điện tử khác cũng đang bị suy giảm, Etherum tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường đã giảm 75% kể tuwg đầu năm 2018, Bitcoin Cash đã mất 82% và XRP giảm 87%.

Tuy nhiên, các nhà tìm kiếm của EOS đã tăng 95% vào năm 2018. NNCB đã liên kết với những điều này với những nỗ lực gây quỹ gần đây của công ty.