Đầu tư chứng khoán cá nhân

Đầu tư chứng khoán cá nhân – Làm thế nào để ta có thể chọn cho mình các loại chứng khoán chiến thắng, có thể mang ta ta được lợi nhuận? Đây chắc là câu hỏi của khá nhiều nhà đầu tư tham gia nhưng rất nhiều người vẫn chưa trả lời được mà chỉ là xác suất nào đó. Bạn có thể có được chiến thắng từ những cuộc giao dịch chứng ăn may hay là những cuộc giao dịch dựa trên phân tích, tính toán mà đạt được. Chính vì thế ở bài viết này sẽ giúp bạn có thể nêu lên đâu là tiêu chí có thể giúp bạn thành công.

Đầu tư chứng khoán cá nhân

Tiêu chí đầu tư chứng khoán cá nhân

Mục tiêu của đầu tư chứng khoán cá nhân vẫn luôn là lợi nhuận thu được, một rủi ro về lợi nhuận để thưởng tỷ lệ. Mỗi cuộc nghiên cứu từng được đưa ra đồng ý rằng từ 80 – 90 phần trăm lợi nhuận từ kết quả danh mục đầu tư đa dạng khá tốt từ việc biết phân bổ tài sản, chứ không phải là phải lựa chọn một bảo hiểm cá nhân. Điều này đồng nghĩa với việc tập trung vào sự lựa chọn bảo hiểm cá nhân là tập trung vào 10 -20 phần trăm lợi tức đầu tư chứng khoán cá nhân. Đó là luật Pareto đảo ngược. Bạn đang dành 90 phần trăm thời gian của bạn tập trung vào 10 phần trăm kết quả. Thay vào đó, bạn muốn dành thời gian của mình mà 90% lợi nhuận của bạn đến từ: thị trường và phân tích ngành.

Lý do hoạt động theo cách này rất đơn giản: đầu tư chứng khoán cá nhân trong bất kỳ khu vực hoặc thị trường nào đó cho thấy mức độ tương quan khá cao. Khi chúng có tương quan cao, rất khó để thêm giá trị. Tuy nhiên, với điều đó, ngoại trừ việc lựa chọn bảo mật cá nhân có giá trị là khi nó được định giá – cổ điển Graham / Dodd, Warren Buffett, và Dogs của loại công cụ Dow. Định giá là một công cụ quản lý rủi ro hợp lệ và làm tăng giá trị, nhưng nó vẫn không phải là sự thay thế cho những gì làm tăng lợi nhuận của danh mục đầu tư tài chính: thị trường và phân tích ngành.

Có cách nào để xác định các tiêu chí trúng thầu trong đầu tư chứng khoán cá nhân

Môi trường thị trường đầu tư hiện nay đang bị suy giảm đã gây nên một sự suy giảm ồ ạt gây ra một bài toán khổng lồ. Việc định giá đầu tư chứng khoán cá nhân không phải là vị cứu tinh cho bất kỳ vị vua có giá trị nào vì mức độ rủi ro trên thị trường luôn áp đảo việc lựa chọn sự an toàn, bảo mật cá nhân mà đó chỉ là cách mà bài toán này hoạt động. Tóm lại, thứ quan trọng đối với quá trình điều khiển hiệu suất tiêu chí là như sau: rủi ro thị trường, sau đó là rủi ro trong ngành và sau đó là rủi ro bảo mật cá nhân.

Đừng coi thường luật của Pareto bằng cách chi tiêu 90% thời gian của bạn trong 10% lợi tức cuối cùng (đầu tư chứng khoán cá nhân). Có rất ít nhà đầu tư có thể thành công với việc lựa chọn chứng khoán, và thậm chí là tốt nhất bị áp đảo bởi thị trường chứng khoán và động lực trong ngành. Hy vọng rằng, bài viết này sẽ cải thiện sự hiểu biết của bạn về nơi tập trung của bạn cần có. Bằng cách biết được các tiêu chí, chọn cổ phiếu chiến thắng trở nên dễ dàng hơn một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *