Đào Bitcoin là gì? Bitcoin được tạo ra như thế nào ?

Bitcoin thường được so sánh với vàng, và một trong những yếu tố giống nhau chính của chúng đó là cách chúng được khai thác. Tương tự như vàng, những đồng Bitcoin mới được tạo ra thông qua quá trình gọi là khai thác mỏ.

Đào Bitcoin là gì?

Trên thực tế, khai thác Bitcoin có hai mục đích: nó cho phép tạo ra các đồng xu mới và tạo thuận lợi cho việc xử lý các giao dịch trong mạng lưới.

Một sự trùng hợp khác với kim loại quý như vàng đó là là Bitcoin có số lượng giới hạn: không quá 21 triệu đồng Bitcoin. Tính đến năm 2017, đã có gần 17 triệu Bitcoin đã được khai thác.

Khai thác Bitcoin có thể là một nhiệm vụ khá cạnh tranh vì Bitcoin mới được tạo ra với tốc độ có thể dự đoán được và cố định. Tỷ lệ này đã được xác định bởi Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin, thông tin này ở trong báo cáo năm 2008.

Càng có nhiều thợ đào tham gia mạng lưới, càng khó kiếm được lợi nhuận. Do đó, các thợ đào phải duy trì được tính cạnh tranh cao để tiếp tục thu được Bitcoin như một phần thưởng cho việc xác nhận các giao dịch.

Bạn cần biết gì để bắt đầu đào bitcoin?

Khai thác Bitcoin là một quá trình bổ sung hồ sơ của một giao dịch mới cho Blockchain, sổ cái công cộng của tất cả các giao dịch đã từng diễn ra trong mạng lưới bitcoin.

Các giao dịch mới được thêm vào trong các lô được gọi là Block khoảng 10 phút một lần. Do vậy nó có tên là Blockchain. Blockchain là rất cần thiết đối với mạng lưới bitcoin, nó giúp các giao dịch có thể được xác nhận là hợp lệ.

Để trở thành một thợ đào bitcoin, đầu tiên chúng ta cần một máy tính và phần mềm khai thác, vi dụ như Guiminer. Chương trình này sử dụng tài nguyên của máy tính để thực hiện những phép tính toán học phức tạp.

Khi một trong những người khai thác mỏ thành công trong việc giải quyết vấn đề toán học, họ sẽ tạo ra một khối mới và nhận một số lượng bitcoin nhất định như một phần thưởng, được gọi là block reward.

Tuy nhiên khai thác mỏ trên máy tính cá nhân chỉ khả thi trong những năm đầu của Bitcoin. Tới giờ mạng lưới này rất cạnh tranh, việc sử dụng phần cứng chuyên dụng là cách duy nhất để kiếm lợi nhuận.

Mặc dù đã có thiết bị chuyên dụng nhưng tình hình đã không nên trở nên dễ dàng với các thợ đào, bởi vì các ASIC mới, hiệu quả hơn được ra mắt liên tục. Từ đó việc khai thác ngày càng trở nên gánh nặng đối với hóa đơn tiền điện, do phần cứng mới rất tiêu tốn nhiều điện năng.

Tóm lại là các thợ đào sử dụng phần cứng của họ để xác minh các giao dịch hợp lệ, đóng gói chúng thành các block. Giải quyết các vấn đề toán học trong quá trình được gọi là hashing, vá sau khi nhận được một giải pháp đúng nó sẽ thêm các block mới cho Blockchain.