Đặc điểm kinh tế thị trường tài chính

Thị trường tài chính là môi trường khó mà một ai có thể đoán trước được, những chỉ số, những đường xu hướng biến động mỗi ngày. Sự biến động này là một lợi thế để mọi người có thể kiếm được tiền, có thể làm giàu nhờ vào việc dự đoán đường biến động tương lai của thị trường. Nhưng quá trình kinh doanh của mỗi doanh nhân sẽ có kết quả khác nhau tùy vào từng cách mà mỗi doanh nhân có thể đầu tư tài chính. Nếu bạn là một nhà kinh doanh chắc chắn sẽ không thể bỏ qua các đặc điểm của nền kinh tế thị trường tài chính. Sau đây là một vài đặc điểm để xác định một nền kinh tế thị trường.

Đặc điểm kinh tế thị trường tài chính

6 đặc điểm của nền kinh tế thị trường tài chính

Tài chính cá nhân. Vấn đề này chắc hẳn ai cũng đã biết, nó hầu như là hàng hóa và các dịch vụ đều là là  thuộc sự sở hữu của cá nhân. Các chủ sở hữu có thể làm một hợp đồng ràng buộc rằng mặt pháp  lý để mua, bán hoặc cho thuê lại tài sản của họ. Nói cách dễ hiểu thì tài sản của họ do họ toàn quyền quyết định chỉ trừ việc chúng ta thực hiện mua và bán con người. Điều đó bao gồm cả bạn, cơ thể bạn và các bộ phận khác trên cơ thể của bạn.

Tự do lựa chọn. Chủ sở hữu được tự do sản xuất, bán và mua hàng hoá và dịch vụ trong một thị trường tài chính cạnh tranh. Họ chỉ có hai khó khăn, đó là giá mà họ sẵn sàng mua hoặc bán và số vốn họ hiện có.

Động lực của sự tự quan tâm. Mọi người bán đồ của họ cho người đấu giá cao nhất trong khi thương lượng giá thấp nhất cho việc mua hàng của họ. Mặc dù lý do là ích kỷ, nó mang lại lợi ích cho nền kinh tế trong thời gian dài. Đó là bởi vì hệ thống đấu giá này định giá cho hàng hoá và dịch vụ phản ánh giá trị thị trường tài chính của họ. Nó đưa ra một bức tranh chính xác về cung và cầu tại bất kỳ thời điểm nào.

Cuộc thi. Những áp lực cạnh tranh giữ giá thấp. Nó cũng đảm bảo rằng xã hội cung cấp hàng hoá và dịch vụ hiệu quả nhất. Ngay khi nhu cầu tăng lên cho một mặt hàng cụ thể, giá cả tăng nhờ pháp luật về nhu cầu . Các đối thủ cạnh tranh thấy họ có thể tăng lợi nhuận bằng cách sản xuất nó, thêm vào cung. Điều đó làm giảm giá đến một mức mà chỉ có đối thủ cạnh tranh tốt nhất vẫn còn. Áp lực cạnh tranh này cũng áp dụng cho người lao động và người tiêu dùng. Nhân viên với nhau cho những công việc được trả lương cao nhất. Người mua cạnh tranh cho sản phẩm tốt nhất ở mức giá thấp nhất.

Hệ thống thị trường tài chính và giá cả. Một nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào một thị trường hiệu quả  để bán hàng hoá và dịch vụ. Đó là nơi mà tất cả người mua và người bán đều có quyền truy cập bình đẳng vào cùng một thông tin. Thay đổi giá cả là phản ánh thuần túy của luật cung và cầu.

Chính phủ có giới hạn. Vai trò của chính phủ là đảm bảo rằng thị trường tài chính đang mở và hoạt động. Ví dụ, nó phụ trách quốc phòng  để bảo vệ thị trường. Nó cũng đảm bảo rằng mọi người đều có quyền truy cập bình đẳng vào kinh doanh tài chính, đảm bảo rằng không ai đang thao túng thị trường và mọi người đều có quyền truy cập thông tin bình đẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *