Chiến lược đầu tư tài chính đối tác

Theo những cuộc điều tra gần đây nhất trên thị trường đầu tư tài chính hiện nay cho thấy các tổ chức tài chính đang có những phản ứng với sự suy thoái kinh tế với các chiến lược tập trung ngắn hạn như bảo hiểm tiền mặt, chi tiêu tùy ý, đóng băng và cắt giảm nhân viên, đàm phán lại các thỏa thuận của nhà cung cấp kinh doanh tài chính. Tuy nhiên, vì các tổ chức tài chính này bị mất nguồn lực liên tục nên phải đối mặt với nhu cầu cao về dịch vụ của họ trong doanh nghiệp, các vấn đề về chiến lược đầu tư tài chính đã được một thứ hạng cao trong tâm trí của CFO. Các vấn đề về chiến lược đầu tư tài chính được chúng ta được biệt quan tâm đến bao gồm:

– Nâng cao hiệu quả tài chính

– Phù hợp chiến lược đầu tư tài chính với chiến lược doanh nghiệp rộng hơn và tăng giá trị cho tổ chức tài chính đối với doanh nghiệp.

– Thực hiện và quản lý cung cấp dịch vụ toàn cầu hóa.

– Cải thiện hiệu xuất và sử dụng của các tổ chức dịch vụ chia sẻ.

– Tận dụng các ý tưởng quản lý nhân tài để thúc đẩy hoạt động của tổ chức.

Xây dựng ý tưởng chiến lược đầu tư tài chính
Xây dựng ý tưởng chiến lược đầu tư tài chính

Thực hiện chiến lược đầu tư tài chính của đối tác phát triển.

Là một chiến lược và được tư vấn hoạt động hàng đầu trên thế giới với chuyên môn đặc biệt trong hoạt động kinh doanh tốt nhất và cải tiến quy trình. Một đối tác lý tưởng cho các nhà quản trị tài chính như ggbinary tìm cách để phát triển và thực hiện một chiến lược đầu tư tài chính mà sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và kinh doanh giá trị của tổ chức. Tại ggbinary còn cung cấp các dịch vụ đo điểm chuẩn,các chương trình tư vấn chuyển đổi quy trình trên tất cả các khía cạnh của chiến lược tài chính, bao gồm:

– Hiệu quả của tổ chức đầu tư tài chính – Trong nghiên cứu của mình với các công ty lớn trên toàn cầu, Tập đoàn ggbinary đã phát hiện ra rằng những nhà hoạt động hiệu quả nhất vận hành các chức năng tài chính của mình với chi phí thấp hơn đáng kể so với các công ty khác. Trên thực tế, ước tính rằng một công ty Global 1000 điển hình có thể tiết kiệm được tới 145 triệu đô la chi phí hoạt động tài chính hàng năm bằng cách áp dụng các phương pháp hay nhất của các nhà hoạt động hàng đầu. Chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện các phương pháp hay nhất về hiệu suất lái xe trong tổ chức tài chính của bạn.

– Toàn cầu hoá và quá trình tìm nguồn cung ứng. GGbinary cho rằng phần tài chính di chuyển ra nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh. Với các văn phòng tại Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á, và các khách hàng ở hơn 60 quốc gia, ggbinary mang lại trải nghiệm và chuyên môn sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực off-shoring, outsourcing và các chiến lược đầu tư tài chính toàn cầu.

– Quản lý vốn lưu động. Nhóm vốn lưu động của chúng tôi REL đã giúp khách hàng giải phóng hàng tỷ đô la tiền mặt, nâng cao khả năng tài trợ cho các sản phẩm và kinh doanh tài chính mới, trả nợ và theo đuổi các sáng kiến chiến lược.

Chúng tôi cũng cung cấp kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong các khía cạnh khác của chiến lược đầu tư tài chính bao gồm quản lý hiệu quả doanh nghiệp (EPM), tuân thủ quy định, quản lý tài năng và nhiều hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *