Chỉ số ngoại tệ thông dụng

Thị trường ngoại tệ luôn thay đổi mỗi ngày, đôi khi có thể tạo cho ta những cơ hội để nắm bắt và làm giàu với chúng nhưng đôi khi lại trở thành một mối nguy khiến cho những nhà đầu tư phải tổn thất rất nhiều. Có thời điểm nhiều người cho rằng đầu tư ở lĩnh vực này là điều tuyệt vời bởi những mức lợi nhuận có thể mang lại khiến cho nguồn thu nhập của họ được ổn định và dài lâu. Có phải đơn giản thế không? Không phải đơn giản là bỏ tiền là có thể được mục đích mà cần rất nhiều yếu tố khác nữa mới tạo được thành công ấy, trong đó là các chỉ số ngoại tệ.

chỉ số ngoại tệ

Các loại chỉ số ngoại tệ thông dụng

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số ngoại tệ giá tiêu dùng phản ánh sự thay đổi mức giá của một nhóm hàng hoá và dịch vụ trong kỳ báo cáo (một tháng, 3 tháng, một năm). Nó được tạo ra để phân tích và so sánh giá trị của giỏ hàng tiêu dùng và dịch vụ của tháng hiện tại so với giá tiêu dùng một tháng hoặc một năm trước đó. Trong giỏ hàng hoá chỉ số ngoại tệ hình thành khoảng 44% và dịch vụ- 56%. Nó được coi là một chỉ báo sớm về lạm phát tiêu dùng. Nó được coi là chỉ số tốt nhất về chi phí sinh hoạt. Sự gia tăng của chỉ số ngoại tệ này, theo nguyên tắc, cảnh báo về sự gia tăng của lãi suất trong nước, mang lại sự tăng trưởng của lãi suất tiền tệ quốc gia. Chỉ số này được coi là một trong những chỉ số kinh tế bất ổn nhất trên thị trường ngoại tệ.

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số ngoại tệ giá sản xuất phản ánh sự thay đổi giá trị của giỏ hàng tiêu dùng, bao gồm từ các sản phẩm công nghiệp. Tính chỉ số PPI bao gồm tất cả các giai đoạn sản xuất; Nguyên vật liệu, giai đoạn trung gian, sản phẩm sẵn sàng cũng như tất cả các ngành; Công nghiệp, khai khoáng, nông nghiệp. Khi tính toán chỉ số ngoại tệ, giá của hàng hoá, dịch vụ nhập khẩu không tính: tuy nhiên chúng ảnh hưởng đến giá nguyên liệu thô nhập khẩu. Sự năng động của giá công nghiệp thường đi trước chỉ số CPI và do đó nó được sử dụng bởi nhiều phân tích như một chỉ số ước lượng mức lạm phát cho tương lai.

Chỉ số giá nhân công

Chỉ số ngoại tệ giá nhân công cho thấy sự thay đổi của tiền lương kiếm được và trợ cấp thất nghiệp. Đây là một chỉ số quan trọng về lạm phát có thể xảy ra trong nền kinh tế. Chỉ số này được Fed và ECB theo dõi cố định khi quyết định chính sách tiền tệ – tín dụng trong tương lai của họ. Chỉ số này có ảnh hưởng yếu đến thị trường kinh doanh ngoại tệ. Nếu tăng lãi suất dự kiến, sự tăng trưởng của giá trị chỉ số sẽ làm tăng tỷ giá. Về nguyên tắc, phạm vi áp dụng ECI được coi là dự đoán, đặc biệt có hai loại; Trung bình và lâu dài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *