Blockchain là gì ? Các hoạt động Blockchain như thế nào?

Blockchain là gì ?

Blockchain là một công nghệ cho phép truyền tải dữ liệu một các anh toàn dựa vào hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như một cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền mặt được giám sát chặt chẽ. Khi đó Blockchain là một cuốn sổ cái kế toán hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật.

 

Hệ thống Blockchain đầu tiên được hiện thực hóa ý tưởng là vào năm 2008 nhưng đến 2009 thì trở thành phần cốt lõi của đồng tiền kỹ thuật số bitcoin với vai trò như sổ cái chung cho mọi giao dịch, nhờ có Blockcoin mà bitcoin giải quyết được nguy cơ lặp mã chi tiêu của đồng tiền ảo, tạo ra đà tăng trưởng giá trị của đồng tiền này. Đặc biệt Blockchain có khả năng truyền tải dữ liệu mà không đòi hỏi trung gian để xác nhận thông tin. Hệ thống Blockchain bao gồm nhiều nút độc lập có khả năng xác thực thông tin. Với những đặc thù này các chuyên gia cho rằng, công nghệ này mở ra một xu hướng ứng dụng tiềm năng cho nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, bán lẻ, vận chuyển hàng hóa, sản xuất, viễn thông. Nhưng xu hướng được áp dụng lớn nhất trên thế giới cũng như ở  Việt Nam là mảng tài chính, ngân hàng, kiểm toàn nội bộ.

 Blockchain hoạt động như thế nào ?

Sự xuất hiện của blockchain là một cột mốc khi máy tính cá nhân hoặc internet ra đời, hệ thống này sẽ được xác nhận mà không tiết lộ thông tin giữa các bên với một người trung gian nào đó. Không chỉ thế Blockchain còn là nòng cốt của vạn vật trong thế giới internet, các thiết bị điện tử có thể giao tiếp một cách an toàn và minh bạch. Hiện nay có rất nhiều công ty và tập toàn lớn đang xây dựng mạng lưới Blockchanin cho riêng mình, vì thế chúng ta sẽ sớm thấy điều này có thể tạo ra một làn sóng cho tương lai.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *