Những đổi mới nhằm dẫn đầu trong ngành công nghệ Blockchain của New York.

 

Mới đây nhất chủ tịch và giám đốc điều hành của công ty pháp triển kinh tế thành phố New York đã công bố sáng kiến liên quan đến blockchain. Những sáng kiến này bao gồm việc ra mắt trung tâm tài nguyên Blockchain  NYC và cạnh tranh công khai cho các ứng dụng blockchain.

Những công bố sáng kiến về Blockchain giúp phát triển công nghệ này tại New York.

Theo bản phát hành NYCEDC, Trung tâm tài nguyên Blockchain sẽ phục vụ với vai trò là đơn vị hướng dẫn công chúng về blockchain, là nơi kết nối doanh nghiệp, người dân và chính phủ nhằm đưa ra giải phát và phát triển Blockchain tại New York.

Cuộc thi blockchain của thành phố, bắt đầu vào cuối năm 2018, được mô hình hóa sau cuộc thi BigApps của NYC. NYCEDC đã đưa ra một yêu cầu đề xuất cho các tổ chức có thể điều hành cuộc thi tương tự, bao gồm các hội thảo cho nhân viên chính phủ về blockchain và các trường hợp sử dụng công nghệ này, và các hội thảo giáo dục miễn phí cho công chúng.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành NYCEDC là ông James Patchett, nói về NYC rằng “không có thành phố nào trên thế giới có vị thế tốt hơn để dẫn đầu trong ngành công nghiệp blockchain như New York”.

Chúng tôi là công ty hàng đầu thế giới về tài chính, bất động sản, truyền thông và công nghệ – tất cả các ngành đều thay da đổi thịt đáng kinh ngạc từ công nghệ Blockchain. Thành phố đang tập trung lớn vào blockchain để tìm hiểu cách chúng ta có thể phát triển ngành và đảm bảo rằng nó tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho người dân New York.

Tuần trước, một phiên điều trần của hai tiểu ban của Hạ viện Hoa Kỳ đã đề cập đến việc sử dụng blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng, kết luận rằng công nghệ này có nhiều ứng dụng và cần được đầu tư nghiên cứu nhiều hơn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *