Tiền kỹ thuật số Nano là gì? Những hoạt động của đồng tiền Nano

Nano Coin là gì?

Nano coin là một đồng tiền điện tử, ra mắt vào năm 2015 bởi Colin LeMaHieu, có tên gọi trước đây là RaiBloocks, Đến tháng 1 năm 2018 RaiBlocks đổi tên thành Nano. Nano là một nền tảng thanh toán có độ trễ của mạng thấp giúp hạn chế nguồn lực xuống tối thiểu, điều này khiến cho Nano trở nên lý tưởng đối với các giao dịch peer to peer.

 

Nano coin đang cố gắng đạt được những gì mà Bitcoin đã đạt được, mục tiêu của Nano là trở thành một đồng tiền điện tử hiệu quả khả thi đối với tiền pháp định và  thay thế tiền điện tử thông thường.

Trong White Pape của Nano, nhóm phát triển của cryptocurrency đã làm lo lắng vè thực tiễn của bitcoin với viễn cảnh đồng tiền chung, không thể thay thế được  tiền tệ thông thường. Các mối quan tâm như sau :

Các vấn đề về khả năng mở rộng, người dùng phải trả phí giao dịch cao, trung bình là $10,55 USD trên 1 lần giao dịch.

Thời gian xử lý giao dịch của Bitcoin khá lâu, trung bình thời gian giao dịch mất khoảng 160 phút.

Với việc sử dụng giao thức block-lattice riêng của mình, Nano còn muốn làm tốt hơn những việc mà Bitcoin chưa làm được, Nano hứa hẹn mang đến cho người dùng một đồng tiền điện tử không tốn phí giao dịch, và không sử dụng nhiều công sức vào năng lượng như Bitcoin.

 

Những hoạt động của đồng tiền điện tử Nano coin.

Hệ thống block-lattice hoạt động như blockchain nhưng có nhiều điểm khác biệt quan trọng. Đầu tiên là mỗi tài khoản trong giao thức của Nano đều có một blockchain riêng biệt gọi là account-chain. Chỉ chủ tài khoản account-chain này mới có thể thay đổi chuỗi cá nhân này, và cho phép các account-chain cập nhật không đồng bộ với toàn hệ thống. Mỗi cá nhân có thể gửi và cập nhật block trên account-chain của mình mà không cần phụ thuộc vào mạng lưới. Để làm được điều này, mỗi khoản tiền gửi đi trên Nano đều cần 2 giao dịch: giao dịch người gửi và người nhận, do đó một khối mới được hình thành với tất cả các thông tin cần thiết về người dùng và sự cân bằng tài khoản của họ. Bằng cách này, sổ cái được lưu trữ từ thông tin lịch sử không cần thiết như sổ cái cũ hơn và chỉ giữ thông tin về sự cân bằng tài khoản.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *